๙ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ทำดีเพื่อพ่อ แจก “เบ็ด” ไม่ใช่แจก “ปลา”

๙ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ทำดีเพื่อพ่อ แจก “เบ็ด” ไม่ใช่แจก “ปลา”

๙ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ทำดีเพื่อพ่อ

แจก “เบ็ด” ไม่ใช่แจก “ปลา”

          ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป้าใหญ่ก็คือ ยกระดับประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ก้าวพ้น “หลุมดำ” อย่างสง่าผ่าเผย

            ว่ากันว่า EEC ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก พ่วงด้วย EECi คือการสร้างนวัติกรรมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ก็คือหัวใจของการเดินหน้าสู่เป้าหมาย 4.0 เพราะเท่ากับเป็นระบบนิเวศสำคัญของโลกดิจิทัลทีเดียว

            เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ แถมไม่ไปก็ไม่ได้ เนื่องจากคำว่า 4.0 มีทั้งพลังสร้างสรรค์ และรังสีแห่งการทำงาน ใครปรับตัวไม่ทัน อาจจะหมายถึงล่มสลายเอาง่ายๆ

          นี่คือสิ่งที่รัฐบาล องค์กรธุรกิจ และประชาชน อย่างเราๆ ท่านๆ ต้องตระหนักกันสุดๆ

          และเป็นที่น่ายินดี ที่สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวหรือ ETA โดยอาจารย์ศตพล จันทร์ณรงค์ นายกสมาคมฯ จับมือกับสถาบันพัฒนาชุมชน และอีกร่วม 10 ภาคี หนึ่งในนั้นก็คือชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิด “โครงการ ๙ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ๘๙ หลักสูตร ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ด้าน E-commerce สามารถนำความรู้ปต่อยอดในการสร้างธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของรัฐกาลที่ 9 ในเรื่องการให้เบ็ดตกปลา แทนการให้ปลา ซึ่งใช้ระยะเวลาการสัมมนานี้เพียง 1 วัน

            “แม้ไม่มีความรู้ด้านออนไลน์มาก่อนเลย มาสัมมนากับเรา 1 วัน ก็จะสามารถต่อยอดค้าขายออนไลน์ได้เลย” อาจารย์ศตพล จันทร์ณรงค์ กล่าว

            สำหรับแนวคิดนี้ก็มาจากว่า ปัจจุบันนี้ ธุรกิจออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้ทุกธุรกิจและประชาชนทุกคนต้องปรับตัวไปกับยุคดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยเป้าประสงค์ในครั้งนี้ คือการสร้าง 1 ล้านธุรกิจ เข้าสู่ E-commerce สนับสนุนคนไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นการอบรมสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นต่างจังหวัด มีค่าที่พักและค่าเดินทางเท่านั้น

            ซึ่งทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมภาคี ก็เพื่อร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            และการอบรมสัมมนาในรูปแบบฟรีนี้ จะมุ่งไปที่ 3 กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไป,ผู้ประกอบการที่สนใจนำธุรกิจสู่ออนไลน์ และหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่สนใจด้าน E-commerce

            “ทุกท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้นับแต่วันนี้ แต่การอบรมสัมมนา จะเริ่มมกราคม 2561 เป็นต้นไป คาดว่าจะใช้เวลาทั้งสิ้น 6 เดือน ก็จะสามารถสร้าง 1 ล้านธุรกิจสู่ E-commercs ได้สำเร็จ  

            ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ๙ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐  ๘๙ หลักสูตร ทำดีเพื่อ ติดต่อที่สมาคมการค้าพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว (ETA) โทร. 095-2101227 คุณชญานิศา แก้วน้อย หรือติดตามกลุ่มได้ในเฟชบุ๊ก ชื่อ โครงการ ๙ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐  ๘๙ หลักสูตร ทำดีเพื่อพ่อ

          โครงการดีๆ อย่างนี้ นับเป็นการแจก “เบ็ด” ที่ไม่ใช่เบ็ดธรรมดา แต่เป็นเบ็ดสมรรถนะพิเศษ สามารถตกปลาได้ทั่วโลกทีเดียว

 

 

 

 

You may also like

“รมช.เกรียง”ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดฯ พร้อมหนุนสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด

“รมช.เกร