ไทยประกันปึ๊ก! ติด AAA(tha) เครดิตสูงสุดของไทย

ไทยประกันปึ๊ก! ติด AAA(tha) เครดิตสูงสุดของไทย

 

ไทยประกันปึ๊ก! ติด AAA(tha)

เครดิตสูงสุดของไทย

                ไทยประกันชีวิตความมั่นคงปึ้ก ฟิทช์ เรทติ้งส์ จัดอันดับความแข็งแกร่งที่ระดับ AAA(tha) ถือเป็นอันดับเครดิตสูงสุดของไทย เผยจากนโยบายการลงทุนรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ช่องทางการขายและพันธมิตรธุรกิจที่เข้มแข็ง

                นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) สถาบันจัดอันดับเครดิตทางการเงินระดับโลก ได้ประเมินและจัดอันดับเครดิตทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีระดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer Financial Strength (IFS)) ที่ระดับ BBB+ และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National Insurer Financial Strength)  ที่ระดับ AAA(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งถือเป็นอันดับเครดิตทางการเงินสูงที่สุดของไทย

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ระบุว่า ไทยประกันชีวิตมีการบริหารจัดการเงินกองทุนอยู่ในระดับแข็งแกร่ง ตามแบบประมาณการของ Prism Factor Based Capital Model (Prism FBM) ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ฟิทช์ เรทติ้งส์ใช้ประเมินระดับความแข็งแกร่งด้านเงินกองทุน โดยมีสัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (Risk-Based Capital : RBC) อยู่ที่ 314% ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ 140%

                ฟิทช์เชื่อว่า ช่องทางการขายของไทยประกันชีวิตจะแข็งแรงขึ้น ทั้งช่องทางตัวแทนขายที่มีขนาดใหญ่และมีความสามารถที่สูงขึ้น รวมทั้งการเติบโตจากช่องทางการขายผ่านเครือข่ายธนาคาร  (Bancassurance)  และช่องทางการขายอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางตัวแทน (Non-Agency) ไทยประกันชีวิตจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดของเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 13% ณ ครึ่งปีแรกของปี 2560 ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับ

การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการดําเนินงานจากผู้ถือหุ้น คือ บริษัท เมจิ ยาซึดะ ไลฟ์อินชัวรันส์ จำกัด

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารทรัพย์สินอย่างรอบคอบ โดยเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนคุ้มค่า สัดส่วนการลงทุน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2560 การลงทุนส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ สัดส่วนประมาณ 85% ของพอร์ตเงินลงทุนรวม การลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นเป็น 11% ของพอร์ตเงินลงทุนรวม เพื่อชดเชยผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลงในภาวะอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

ฟิทช์ เรทติ้งส์ประเมินว่า ไทยประกันชีวิตดําเนินนโยบายการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset-Liability Management) ที่เหมาะสม สะท้อนได้จากความแตกต่างด้านระยะเวลาระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินที่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ยังทรงตัว โดยอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยและอัตราส่วนกําไรก่อนภาษีเงินได้ต่อสินทรัพย์เฉลี่ยสามปี (2558 – 2560) เท่ากับ 13.1% และ 2.3% ประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และเบี้ยประกันรับเพิ่มเติมจากช่องทางการขายอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางตัวแทน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ในระยะยาวได้

 

You may also like

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง  TCAS2 ประจำปี 2567

วิทยาลัย