24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล 

24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล 

24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล 

               แพทย์แผนไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเพื่อมนุษยชาติได้ในยุค 5  G   และถือว่าเป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพของประชาชนคนไทยและทั่วโลก และที่สำคัญสามารรถช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงโอกาสในการดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะผู้มีรายได้ต่ำ

            นายแพทย์มรุต  จริเศรษฐศิริ อธิบดีกรมกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กล่าวถึงอนาคตที่จะมีกการพัฒนาระบบการพทย์ทางเลือกให้สามารถเป็นทางเลือกที่ดีและเข้าถึงประชาชนได้  ในการเปิดงานเมื่อวันศุกร์ที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่อาค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ (อสค.)   อำเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี  

            งานนี้มีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  กล่าวรายงานต้อนรับ ในฐานะเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ดร. ภก อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายบุญจันทร์  เจริญรัมย์  หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และประชาชนผู้สนใจแพทย์ทางเลือกเข้าร่วมงานกันอย่างาคึกคัก  โดยมีบูธผลิตภัณฑที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ทางเลือกกว่า 200  บูธมาร่วมกันโชว์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  โดยมีพิธีเปิดที่น่าสนใจคือ มีการปรุงยาแบบ “การปักเฉลา  ในการร่วมกันผสมตัวยา  สมุนไพรแห่งความสามัคคี   ซึ่งมีส่วนผสมของ  น้ำ ,ใบม่อน , รวงข้าวเจ๊กเชย, ดอกเข้าพรรษา และกักเฉลา “  บนเวทีเปิดงาน   อย่างน่าทึ่ง

            อธกิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กล่าวว่า  ที่ผ่านมาโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก  เพื่อมาปรึกษาและรักษาจากโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อและอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความดัน  เบาหวาน และมะเร็ง  กว่าร้อยละ 30  ที่โรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกได้ให้การรักษาประชาชน เรารักษาทุกโรคยกเว้นอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกไม่มีความพร้อม   และยังได้ย้ำอีกว่าปัญหาที่พบของวงการแพทย์แผนไทยฯ คือปัญหาเรื่องวัสดุหรือพืชต่าง ๆ  ที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบในการผสมหรือทำยานั้นหายากและยังขาดมาตราฐาน  ซึ่งขณะนี้กำลังหาแนวทางในการขยายการผลิตพืชที่เป็นส่วนประกอบของยาที่เป็นอินทรีย์

            นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับแพทย์ดีเด่นและโรงพยาบาลดีเด่นอีกด้วยรวมถึงส่งมอบธงและส่งมอบงานในครั้งหน้าปี 2564  ซึ่งจะมีการจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นเจ้าภาพมหกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน #

           

                   

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U