4+6 คำถามของ “บิ๊กตู่” เกมแผนซ่อนแผน

4+6 คำถามของ “บิ๊กตู่” เกมแผนซ่อนแผน

4+6 คำถามของ “บิ๊กตู่” เกมแผนซ่อนแผน

คสช.ต้องการปกป้อง “ยุทธศาสตร์ชาติ” 20 ปี??

            หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. โยนคำถามอีก 6 ข้อเมื่อวันที่ 8 พ.ย.60 หลังจากที่มี 4 คำถามถึงประชาชนเมื่อกลางเดือน มิ.ย.60 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าทั้ง 4 คำถามแรก และ 6 คำถามหลัง โดนนักการเมือง อาจารย์นักวิชาการด้านการเมืองดาหน้าออกมาถล่มใส “บิ๊กตู่” อย่างไม่บันยะบันยังตามสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

            ซึ่ง 4+6 คำถามดังกล่าวจะขอคำตอบจากประชาชนว่าใช่หรือไม่ นักการเมืองแต่ละฝ่ายแต่ละขั้วรวมถึงอาจารย์นักวิชาการออกมาตอบก่อนประชาชนทั้งประเทศว่า “ไม่ใช่” ไม่ใช่เป็นการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น แต่จะสร้างคู่ขัดแย้งใหม่ระหว่างนักการเมืองกับ คสช. นอกจากนี้ ก็บอกว่าเป็นการดูถูกนักการเมืองว่าไม่ดี เป็นการดิสเครดิตนักการเมือง เพราะจะเน้นแต่การเมืองที่วุ่นวายรุนแรงในอดีตที่ผ่านๆ มาให้ประชาชนได้เห็นภาพ พยายามย้ำแล้วย้ำอีกตลอดเวลาถึงผลงานดีๆ ของ คสช. ทำงานเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวไกลกว่านักการเมืองในอดีต

            ประเด็นสำคัญของ 4+6 คำถามทุกฝ่ายได้ถอดรหัสตรงกันแบบไม่มีอะไรซับซ้อนที่ต้องคิดถึงคิดลับว่า “บิ๊กตู่” ต้องการบอกคนทั้งประเทศว่า คสช.จะตั้งพรรคการเมืองสู้ศึกเลือกตั้งกับพรรคการเมืองเก่าๆ ประชาชนจะว่ายังไง

            ถ้าคำตอบจากประชาชนออกมาว่าเห็นควรด้วย การตั้งพรรคการเมืองของ คสช. หรือพรรคการเมืองที่เป็นนอมินีของ คสช.ก็จะอ้างประชาชนให้ความเห็นชอบ นักการเมืองหน้าเก่าและหน้าใหม่ไม่มีสิทธิ์ห้ามได้

            4 คำถามแรกเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา กับ 6 คำถามที่ถามไม่กี่วันก่อนจะมีคำถามเกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์ชาติ” ในคำถามด้วย

            ขอฉาย 4 คำถามซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้อ่านทีจะประโยคทีละบรรทัดว่ามีการสอดแทรกเกี่ยวกับ

“ยุทธศาสตร์ชาติ” อยู่ในข้อใด ดังคำถามแต่ละข้อต่อไปนี้

            1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้ที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

            2.หากไม่ได้จะทำอย่างไร

            3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมี “ยุทธศาสตร์และการปฏิรูป” หรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่

            4.ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกเกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข  และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

            สำหรับ 6 คำถามล่าสุด ก็มีคำว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ” อยู่ในคำถามข้อที่ 3 เช่นกัน ก็ขออนุญาตแจกแจงให้อ่านจำกันอีกครั้งต่อไปนี้

            1.จำเป็นมีพรรคการเมืองใหม่ นักการเมืองใหม่ที่มีคุณภาพให้ประชาชนพิจารณาตัดสินใจหรือไม่

            2.คสช.จะสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็เป็นสิทธิ์ของ คสช.และสิทธิ์ของตนใช่หรือไม่ 

            3.คสช.ทำงานมา 3 ปี ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่ที่ได้แก้ไขปัญหาหมักหมม เห็นด้วยหรือไม่ “ยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูป” เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคตมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศหรือไม่

            4.การนำแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตมาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะสถานการณ์บ้านเมืองก่อน คสช.เข้ามา มีความขัดแย้ง ความรุนแรงแบบแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ เพื่อสนับสนุนทางการเมืองใช่หรือไม่

            5.รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอหรือไม่

            6.เหตุใดพรรคการเมืองและนักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหวด้วยด้อยค่า คสช. รัฐบาล และนายกรัฐมนตรี บิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานในช่วงนี้อย่างผิดปกติมาก เพราะเหตุใด

            ทั้ง 4 คำถามช่วงแรกและ 6 คำถามในครั้งหลังนี้ ชำแหละทีละบรรทัดทีละข้อ พิสูจน์ทราบได้ว่า คสช.ไม่ไว้วางใจนักการเมืองที่จะมาจากการเลือกตั้งตามโรดแมป คิดเสมอว่านักการเมืองยังไม่ปฏิรูปตัวเอง  จึงย้ำให้ประชาชนได้รับรู้และจดจำตลอดเวลา

            แม้ว่า “บิ๊กตู่” ไม่ได้มีการตอบโต้ความเห็นแรงๆ จากฝ่าการเมือง เพียงแต่บอกนิ่มๆ ว่าไม่ได้คิดว่านักการเมืองเป็นศัตรู เพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะทะเลาะกับใคร พร้อมทั้งอยากเห็นนักการเมืองมีการปฏิรูปตัวเอง

            อย่างไรก็ตาม เสียงสะท้อนที่มีมาถึง “บิ๊กตู่” จะมีออกมาเรื่อยๆ ที่อาจจะมีการยั่วต่อมน้ำโหให้อารมณ์เสียถือว่าเป็นสีสันทางการเมืองที่ไม่สามารถทำให้เกิดความสงบปากได้

            ถ้าเราๆ ท่านๆ จับประเด็นสำคัญ 10 คำถามของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. ก็คือ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ที่ คสช.ภูมิใจให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของ “ท่านมีชัย ฤชุพันธุ์” เขียนใส่เอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แบบบังคับกลายๆ ให้รัฐบาลครั้งหน้าต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 20 ปี รัฐบาลไหนไม่ทำก็ขัดรัฐธรรมนูญ??

            ทุกฝ่ายเห็นตรงกันจาก 10 คำถามทั้งหมดนั้นว่า คสช.ต้องการ “ต่อท่ออำนาจ” โดยตั้งคำถามขอฉันทามติจากประชาชนทั้งประเทศ เพื่อเป็นยันต์กันผีทางการเมือง

            สาเหตุที่ คสช.ต้องการขี่หลังเสือต่อไปอีก โดยไม่หวั่นนักการเมืองหน้าเก่า (ที่ยังไม่ปฏิรูป?) ก็เพราะเป็นห่วงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหน้าเดิมๆ จะทำให้ “ยุทธศาสตร์ 20 ปี” ของ “บิ๊กตู่” เสียของ?

            ก็เลยจำเป็นเข้ามาสืบทอดอำนาจต่อไป เพื่อผลักดันเร่งเครื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ต่อไปตามแผนของ คสช.ที่ได้วางไว้ว่าจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ตามประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายในโลกใบนี้

            เชื่ออย่างไม่ต้องมาถอดรหัสอะไรให้เสียเวลาคิดอีกว่า “บิ๊กตู่” และ คสช.ได้เข้ามาสืบทอดอำนาจอีกอย่างสะดวกโยธินตามรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องว่างเอาไว้ล่วงหน้าแบบตามใจเรือแป๊ะ

            แต่จะต่อท่ออำนาจถึง 20 ปีตามยุทธศาสตร์หรือไม่ นานเกินไปที่จะตอบได้!!

            ส่วน “บิ๊กตู่” และ คสช. ที่วางเกมการเมืองเข้ามาควบหลังเสือห้อตะบึงต่อไป จะจบสวยหรือไม่

            ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเท่านั้น จะให้คำตอบสุดท้าย!!

 

                                                                                                นายจักรยาน

You may also like

“รมช.เกรียง”ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดฯ พร้อมหนุนสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด

“รมช.เกร