5 สุดยอดนวัตกรรมเพื่อ “เมืองอัจฉริยะ”

5 สุดยอดนวัตกรรมเพื่อ “เมืองอัจฉริยะ”

5 สุดยอดนวัตกรรมเพื่อ “เมืองอัจฉริยะ”

ปัจจุบันเมืองใหญ่หลายเมืองทั่วประเทศไทย กำลังหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการบนวิถีของความเป็นเมืองน่าอยู่ของประชาชน ขณะเดียวกันในหลายจังหวัดเองก็พยายามหาทางผลักดันการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อปรับรูปแบบของเมืองให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การพัฒนาเมืองนวัตกรรม การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ รวมไปถึงการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล และถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ตั้งเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ กระจายไปในภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านคมนาคม และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มพื้นที่เมืองน่าอยู่ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย มีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะ รวม 30 แห่ง ครอบคลุม 23 จังหวัดทั่วประเทศ

อย่างไรก็ดี เร็วๆ นี้จะมีการจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านเมืองอัจฉริยะ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย.–2 ธ.ค. 65 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เอ็น.ซี.ซี.) ในฐานะผู้จัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 ระบุว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย โดยได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม บริการ รวมถึงการให้ความรู้สำหรับการพัฒนาเมือง และสินค้าที่น่าสนใจที่ได้นำมาจัดแสดงภายในงานนั้นมีหลากหลายครอบคุมทุกฟังก์ชั่นของการพัฒนามาเมืองจากผลิตนวัตกรรม และบริการจากทั้งไทยและต่างชาติ อาทิ

  1. “ลิฟต์-บันไดเลื่อน” เพื่อบ้าน-อาคารอัจฉริยะ

KONE ผู้ให้บริการลิฟต์ บันไดเลื่อน และโซลูชั่นเพื่ออาคารอัจฉริยะระดับโลกจากประเทศฟินแลนด์ นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลิฟต์โดยสารรุ่น DX ซึ่งเป็นลิฟต์โดยสารอัจฉริยะซีรีส์แรกของโลกที่ได้นำระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือระบบอื่นๆ (built-in connectivity) ไว้ภายในตัว ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการทำงานกับแอปพลิเคชัน หุ่นยนต์ รวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ตอบสนองทุกความต้องการของอาคารอัจฉริยะ รวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ผ่าน KONE Cloud เช่น KONE 24/7 Connected Services ให้บริการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ (predictive maintenance) ด้วย AI และ Smart solutions เสริมอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การสัญจรในอาคารให้ราบรื่น สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

  1. ไร้กังวลปัญหาลืมเด็กเล็กในรถยนต์ ด้วย HIP School bus SOS system

ในรอบหลายปีมานี้เรามักจะพบเจอข่าวเด็กนักเรียน หรือเด็กเล็กติดอยู่ภายในรถยนต์บ่อยครั้ง ปัญหาเหล่านี้จะลดลงได้ด้วยระบบ HIP SCHOOL BUS SOS SYSTEM ชุดอุปกรณ์ SOS CCTV School Bus นวัตกรรมจาก HIP Global ผู้นำระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลกแบบครบวงจร ที่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันเหตุการลืมเด็กนักเรียนหรือเด็กเล็กไว้ในรถรับส่งนักเรียน ตัวระบบจะมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมีกล้องความละเอียดสูงรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และปุ่ม SOS ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมฟังก์ชั่นพูดคุยโต้ตอบ เพื่อผู้ที่อยู่ภายในรถยนต์จะสามารถกดขอความช่วยเหลือ อีกทั้งยังมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งเมื่อพบการเคลื่อนไหวจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมส่วนกลางซึ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งจะทำให้คุณครูหรือผู้ดูแลทราบถึงสถานการณ์และเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

  1. พัฒนาอาคารอัจฉริยะครบวงจร (Smart Building) ด้วย SCG Smart Building Solution

บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มระบบงานอาคาร ซึ่งอยู่ภายใต้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ เอสซีจี ทำหน้าที่เป็นระบบเชื่อมโยง (System Integrator) และผู้ให้บริการโซลูชั่น (Solution Provider) สำหรับอาคารและอาคารพาณิชย์ ซึ่งจะนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของอาคารแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาคารด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย โดยมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและเพิ่มสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร

ภายในงานนี้ SCG Smart Building Solution เตรียมนำนวัตกรรมจากพันธมิตรประเทศจีน คือ ZiFiSense ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้าน IoT Solution ปรับปรุงคุณภาพงานบริหารอาคารประเภทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในระดับอาคารอัจฉริยะ เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการงานอาคารและผู้ที่ใช้งานอาคารให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยสามารถปรับปรุงอาคารธรรมดาประเภทต่างๆ ให้กลายเป็น Smart Building ได้โดยใช้งบประมาณไม่มากได้ด้วย

  1. บริการเหนือชั้นจาก AIS 5G Smart Solutions for Smart City ที่มีมากกว่าระบบสื่อสาร

ได้ชื่อว่า AIS แล้ว ใครได้ยินก็มั่นใจได้ว่าต้องมีของดีให้บริการแน่นอน ซึ่งภายในงาน AIS ได้นำ 5G Smart Solutions for Smart City มาจัดแสดงมีทั้งระบบสื่อสาร และอื่นๆที่สามารถทำให้เมืองอัจฉริยะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผ่าน 4 บริการที่สำคัญได้ 1.Smart Facility Management มีระบบติดตามคุณภาพอากาศทั้งในอาการและนอกอาคาร (Air Quality Monitoring) ระบบติดตามการปล่อยคาร์บอนของเมือง (Carbon Emissions Monitoring) 2.Energy Saving มีระบบตรวจสอบการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ (Energy Consumption Real-Time Monitoring) 3.Public safety by VDO Analytic มีระบบรักษาความปลอดภัยผ่าน Video for Security, ระบบติดตามความปลอดภัยของบุคคล (Human Safety Tracker) และ 4.Smart Infrastructure – Fixed Wireless Access (FWA), AIS 4G Board มีมาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อ สื่อสาร และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถช่วยให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ และบริการต่างๆ มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

  1. Canon Smart Surveillance Solutions ระบบกล้องอัจฉริยะ คัดกรอง ติดตาม ควบคุมจำนวนของบุคคลในพื้นที่ที่รองรับจำกัด

Canon และ AXIS ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก ได้ส่งสินค้าและบริการ Video Content Analytics : กล้องวงจรปิดอัจฉริยะของ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูง ซึ่งมีการประมวลผลบนตัวกล้องได้โดยตรง อาทิ ตรวจจับผู้ที่ผ่านเข้าพื้นที่ที่มีการตีเส้นที่สนใจ (Passing Detection) ตรวจจับการเคลื่อนไหวในบริเวณที่สนใจ (Object Moving Detection) ตรวจจับหากมีการบดบังหน้ากล้อง (Camera Tampering Detection) ตรวจจับเสียงที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เสียงกระจกแตก (Volume Detection) เป็นต้น รวมถึงซอฟท์แวร์ระบบนับคนในพื้นที่และนับจำนวนคนเดินเข้าและเดินออก ซึ่งสามารถช่วยนำมาใช้ในการติดตามควบคุมจำนวนคนในพื้นที่ที่มีจำกัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อความสูญเสีย ระบบวิเคราะห์และรูปแบบคนเช่น ช่วงอายุ เพศ เหมาะแก่การใช้งานด้านการตลาดที่สามารถดูกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาในพื้นที่ การตรวจจับป้ายทะเบียนรถที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ เป็นต้น

นอกจากสินค้าที่ได้ยกตัวอย่างนี้แล้วก็ยังมีสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ช่วยให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจที่จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ เมือง และประเทศต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมงาน Thailand Smart City Expo 2022 ได้ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.–2 ธ.ค. 65 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://thailandsmartcityexpo.com/ สอบถามเพิ่มเติม 02-229-3525 หรือ Email: thailandsmartcity@nccexhibition.com

You may also like

สมเด็จฯฮุน เซ็น มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์กัมพูชา ให้”กำพล ตันสัจจา” ผอ.สวนนงนุชพัทยา

สมเด็จฯฮ