5 เรื่องสำคัญ 5 ธันวา วันดินโลก”

5 เรื่องสำคัญ 5 ธันวา วันดินโลก”

5 เรื่องสำคัญ 5 ธันวา วันดินโลก”

                “อาจารย์ยักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พูดถึง “5 ธันวา วันดินโลก” ในการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีท่าน ดร.สันทัด โรจนสุนทร เป็นบุคคลสำคัญที่ประชุมร่วมกับนานาชาติ จนเกิด “วันดินโลก” ในวันที่”วันที่ ๕ ธันวา” ซึ่งสำหรับปีนี้ มีเรื่องดี ๕ เรื่องคือ

                1) พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ได้รับถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”

                2) วันที่ 5 ธันวา เป็น “วันดินโลก” ซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อน

                3) ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเรื่องดินของโลก

                4) ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันดินโลก”

                5) ไทยเป็นประเทศแรก และเป็นประเทศเดียวในโลกที่มอบรางวัลดินโลกขึ้นเป็นครั้งแรก

                ทั้ง 5 เรื่องนี้ ทุกที่ ทุกแห่ง ทุกหน่วยงาน หรือ บ้านส่วนตัวสามารถจัดงานง่าย ๆ ได้ ยึดถือตามพระองค์ท่าน สามารถทำทำตามได้เลย ขอให้ทำถวาย เรื่องตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทำบนดิน ให้ดินอุดมสมบูรณ์รูปแบบต่าง ๆ

You may also like

“ฮาคูโฮโด เฟิร์ส”เผย 5 เทรนด์ฮอต! พลิกโฉมการตลาดโฆษณาปี 2567

“ฮาคูโฮโ