89 ปี เมืองไทยประกันภัย ประกาศเดินหน้าคืนกำไรทางใจ…สู่สังคม

89 ปี เมืองไทยประกันภัย ประกาศเดินหน้าคืนกำไรทางใจ…สู่สังคม

89 ปี เมืองไทยประกันภัย

ประกาศเดินหน้าคืนกำไรทางใจ…สู่สังคม

            20 มิถุนายน เมืองไทยประกันภัย ครบรอบการก่อตั้ง 89 ปี ซึ่ง “มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ”ประกาศเดินหน้ามุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ หวังช่วยเหลือเยียวยาในยามเกิดภัย สานต่อกำไรทางใจสู่สังคม

                ตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ทศวรรษ ที่ “เมืองไทยประกันภัย” เติบโตสู่บริษัทประกันวินาศภัยแนวหน้าของประเทศ จากจุดเริ่มต้นในปี 2475 ผ่านยุคบุกเบิก ยุคเปลี่ยนแปลง ยุคพัฒนา และก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเติบโตแบบไม่หยุดนิ่ง ด้วยการสืบสานมรดกเก่าแก่ของล่ำซำรุ่นที่ 5 คือบุคนี้ ในฐานะกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่มีแพชชั่นกับงานบริการที่ซื่อสัตย์สุจริตว่าคือหัวใจสำคัญ บนเส้นทางแห่งการเป็นธุรกิจที่ทำเพื่อสังคม ด้วยการช่วยเหลือและเยียวยาสังคมไทยในยามเกิดภัยและวิกฤต

                ความยั่งยืนของการทำธุรกิจมาพร้อมกับแนวคิด “กำไรทางใจ” เมื่อไม่ได้แสวงหาเพียงแต่กำไรทางธุรกิจเท่านั้น แต่มุ่งหวังสร้างสังคมคุณภาพผ่านการแบ่งปันกำไรทางใจ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน งานเพื่อสังคมหลากหลายในทุกมิติของสังคม ผ่านภารกิจของซีอีโอที่เข้าไปมีบทบาท ทั้งการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล ในระดับทีมชาติไทย เยาวชน และสโมสรฟุตบอลอาชีพ ซึ่งคือรากฐานของการสร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ, การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย จนสามารถเป็นต้นแบบแก่องค์กรพันธมิตร เพื่อให้ช่วยเหลือผู้พิการให้มีอาชีพมากขึ้น, งานสังคมในเชิงลึกจากการทำฟุตบอล ผ่านโครงการคลองเตยดีดี ซึ่งบริษัทได้รับคัดเลือกจากวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ร่วมวิจัยและออกแบบพื้นที่คลองเตยให้ตอบโจทย์ทางภูมิศาสตร์และพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกัน ฯลฯ

                แนวคิดเหล่านี้ถูกถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการอาสากล้าใหม่เมืองไทย ที่ปลูกฝังหัวใจแห่งอาสาแก่พนักงานกว่า 1200 คน ที่ปัจจุบันมีถึง 65 รุ่น สร้างเป็นเครือข่ายเพื่อสังคมไปยังคนรอบข้าง คนในครอบครัว เพื่อสานต่อหัวใจเพื่อสังคมออกไปอย่างไม่สิ้นสุด จนเห็นผลชัดเจนในยามวิกฤตโควิด-19 ทั้งสามระลอก ซึ่งได้ตั้งโครงการ “ครัวมาดาม” #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งความช่วยเหลือในรูปแบบอาหารไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีกลุ่มอาสากล้าใหม่ฯ ที่เป็นพนักงานและเครือข่ายทั่วประเทศเหล่านี้ กระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชนได้อย่างดีและมากที่สุด

                มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ กล่าวตบท้ายว่า “วัย 89 ปี หากเทียบกับคนหนึ่งคนก็คงเป็นวัยเกษียณที่ต้องพักผ่อน แต่สำหรับเมืองไทยประกันภัย ทุกขวบปีคือการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหมาย เพราะเรายึดคำที่ว่า The limit is in the sky, the limit is not in your mind ไม่มีอะไรที่เป็นข้อจำกัดในการก้าวเดินต่อไปแม้จะต้องเจอสถานการณ์ใดก็ตาม ทุกการเติบโตของเราเกิดขึ้นพร้อมกับการเดินหน้าของสังคม เพราะเราจะมอบกำไรที่เรามีให้กลายเป็นกำไรทางใจของสังคม ดังเช่นสโลแกนของเรา ยิ้มได้… เมื่อภัยมา”

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ