ANI เริ่มเข้าใกล้ AGI เดินหน้าสู่ ASI    5-6 ปีจากวันนี้ AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ มันคือเครื่องมือช่วยทำให้งานดีขึ้น      

ANI เริ่มเข้าใกล้ AGI เดินหน้าสู่ ASI    5-6 ปีจากวันนี้ AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ มันคือเครื่องมือช่วยทำให้งานดีขึ้น      

ANI เริ่มเข้าใกล้ AGI เดินหน้าสู่ ASI   

5-6 ปีจากวันนี้ AI จะฉลาดกว่ามนุษย์

มันคือเครื่องมือช่วยทำให้งานดีขึ้น        

สุทธิชัย ทักษนันต์

ถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาด AI ต้องทำความเข้าใจกับศัพท์เฉพาะ 3 คำ คือ ANI, AGI, และ ASI

ANI หรือ Artificial Narrow Intelligence หมายถึงปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานอย่างเดียวในขอบเขตที่จำกัด เช่น เล่นเกมต่างๆ วินิจฉัยทางการแพทย์ วิเคราะห์การเงิน ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ฯลฯ ANI มีความเป็นเลิศเฉพาะอย่างในขอบเขตเฉพาะ ไม่สามารถถ่ายทอดทักษะ หรือปรับให้เข้ากับงานประเภทอื่นได้

AGI หรือ Artificial General Intelligence หมายถึงปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรู้เรื่องทั่วไป มีความฉลาดทัดเทียมกับปัญญาของมนุษย์ เข้าใจแนวคิดเชิงนามธรรม เรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ และใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆได้เหมือนมนุษย์ AI ที่เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ หรือแชทบอทแบบ ChatGPT เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรู้ทั่วไป

ASI หรือ Artificial Super Intelligence หมายถึงปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง มีปัญญาที่สามารถทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ในทุกเรื่อง ซึ่งรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ อารมณ์ และเข้าใจเรื่องสังคม ASI ตัดสินใจได้ดีกว่ามนุษย์ แก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง มันเรียนรู้ข้อมูลทุกเรื่องที่มีอยู่บนโลกได้ และพัฒนาสร้างความรู้ใหม่ๆออกมาได้อย่างรวดเร็ว มันคือ AI ที่ฉลาดเหนือมนุษย์

ปัจจุบันในปี 2024 ยังไม่มีใครอ้างว่าสามารถสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดในระดับ AGI หรือ ASI

ในปี 2022 มีการสำรวจจากผู้เชี่ยวชาญ AI และได้คำตอบตรงกันแบบเอกฉันท์ว่า โลกจะมี AGI ที่มีปัญญาในระดับเดียวกับมนุษย์ภายในปี 2030

แต่คนที่คาดการณ์ไว้แบบก้าวหน้าที่สุด คือ อีลอน มัสก์

อีลอน มัสก์ นักเทคโนโลยีชื่อดัง เศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก คาดการณ์ไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2023 ว่า…

ภายใน 5 หรือ 6 ปีข้างหน้า เขาเชื่ออย่างสนิทใจว่า AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ทุกคนในงานทุกๆด้าน

ตีความตามการคาดการณ์ของ อีลอน มัสก์ คือ อีก 5-6 ปีจะมี AGI อย่างแน่นอน และ AI กำลังอยู่บนเส้นทางที่จะฉลาดเหนือมนุษย์ หรือการเดินหน้าสู่ ASI

มีคนดังในโลก AI มากมายซึ่งรวมถึง อีลอน มัสก์ ออกมาเตือนถึงอันตรายจาก AI อยู่บ่อยครั้ง อาจได้เห็นภัยคุกคามจากเครื่องจักรเหมือนอย่างที่ได้เห็นในหนังคนเหล็ก

การวาดภาพ AI ให้น่ากลัวตั้งแต่วันนี้ ทำให้การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์มีความระมัดระวังมากขึ้น รัฐบาลหลายประเทศมีกฎหมายเข้ามาควบคุม

ไม่ว่าจะกลัว AI หรือไม่ มนุษย์ต้องอยู่กับมันแน่ๆ เพราะมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆได้จริง และในอนาคตจะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนทั่วโลกได้อีกมาก

You may also like

สบายๆสไตล์อลงกรณ์

สบายๆสไต