AWS มีข่าวจะเปิดตัว Generative AI มีขนาดใหญ่ 2 ล้านล้านพารามิเตอร์ Olympus จะถูกใช้เป็นสมอง Alexa

AWS มีข่าวจะเปิดตัว Generative AI มีขนาดใหญ่ 2 ล้านล้านพารามิเตอร์ Olympus จะถูกใช้เป็นสมอง Alexa

AWS มีข่าวจะเปิดตัว Generative AI

มีขนาดใหญ่ 2 ล้านล้านพารามิเตอร์

Olympus จะถูกใช้เป็นสมอง Alexa

สุทธิชัย ทักษนันต์

   ข่าวที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการรายงานว่า Amazon กำลังสร้าง Generative AI ของตัวเองที่มีชื่อว่า Olympus

AI ของ Olympus มีขนาดใหญ่ถึง 2 ล้านล้านพารามิเตอร์ และจะได้ชื่อว่าเป็นโมเดลที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการฝึกฝนมา ใหญ่กว่า GPT-4 ของ OpenAI ที่มีขนาด 1 ล้านล้านพารามิเตอร์

ข้อดีของพารามิเตอร์ขนาดใหญ่ คือ ความแม่นยำมากขึ้น ความสามารถในการจัดการงานที่ซับซ้อนมากขึ้น และลักษณะทั่วไปของระบบดีขึ้น

บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของโลกเกือบทุกแห่ง กำลังมุ่งหน้าสู่ AGI ซึ่งเป็น AI ที่มีความฉลาดเท่ามนุษย์ที่ฉลาดที่สุด หรือฉลาดเหนือมนุษย์

 AWS ก็กำลังเดินหน้าสู่ AGI เช่นกัน

ที่ผ่านมา AWS มีโครงสร้างพื้นฐานบน Cloud Computing ไว้รองรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้าง AI ของตัวเอง แต่ไม่เคยมีข่าวว่าจะสร้าง Generative AI ของ AWS เอง

ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว มีการคาดหมายว่า Olympus จะถูกใช้เป็นสมองของสินค้ายอดนิยมของ Amazon คือ Alexa

หาก Alexa ที่สื่อสารด้วยเสียงได้ และมีสมองของ Generative AI มันจะทำงานได้หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้ช่วยภายในบ้านที่สามารถให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลทุกเรื่องได้

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U