Mishino จัดกิจกรรมคืนประโยชน์ให้สังคม

Mishino จัดกิจกรรมคืนประโยชน์ให้สังคม

 

 

                        Mishino ร่วมทำบุญ จัดโครงการพี่น้องเพื่อนพ้องชาวเราชาวไทย เหนือภูเขา

                    มอบอุปกรณ์การศึกษา ผ้าห่ม รองเท้า จาน ชาม แก้วน้ำ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน

          ด้วยสำนึกความเป็นไทย การขาดโอกาสทางสังคมในการศึกษา ของพี่น้องชาวไทยภูเขาภาคเหนือ และเข้าสู่หน้าหนาว จึงจัดกิจกรรมคืนประโยชน์ให้สังคม ด้วยการร่วมบริจาคผ้าห่ม รองเท้า ถุงเท้า และอุปกรณ์การเรียนการศึกษา อาทิ สมุด หนังสือ ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกาสีไวท์บอร์ท  ซึ่งทาง Mishino ได้เตรียมจัดผลิตภัณท์ อาทิ จาน ชาม แก้วน้ำ

         มีโรงเรียนที่จะมอบสิ่งของบริจาค คือ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 96 คน ซึ่งเป็ยลูกหลานชาวบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ กะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ และโรงเรียนอีกหนึ่งแห่งใน อ.แม่วาง เช่นกัน ส่วน อำเภอแม่สะเรียง มี 2 โรงเรียนที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ สิ่งหนึ่งที่น่าเห็นใจมากคือ นักเรียนใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขาดแคลนรองเท้า ถุงเท้าที่จะใส่ไปโรงเรียนประมาณ 150 คน  

        การจัดกิจกรรมคืนประโยชน์ให้สังคม ในปีนี้ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นประจำ ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะบริจาค สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ คุณเกรียงไกร กอหลวง โทร 093-279-2727 หรือบริจาคสิ่งของ เลขที่ 64 หมู่ 12 ตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 อุปกรณ์การศึกษา รองเท้า ถุงเท้านักเรียน และผ้าห่ม ตามที่อยู่ข้างต้น หรือที่  กรณีขนส่งขอความกรุณาส่งทางรถขนส่ง นิ่มซีเส็ง จะสะดวกทุกฝ่าย ในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ เพื่ออนาคตจากการศึกษา ของนักเรียนไทยที่ราบสูงภาคเหนือ

You may also like

แมงดีแห่งกะลาแลนด์ 2