NCH เดินหน้าปักหมุด ESG ชูธง Happy Green & Sustainability 2024 รักษ์ต้นไม้ รักสิ่งแวดล้อม

NCH เดินหน้าปักหมุด ESG ชูธง Happy Green & Sustainability 2024 รักษ์ต้นไม้ รักสิ่งแวดล้อม

NCH เดินหน้าปักหมุด ESG

ชูธง Happy Green & Sustainability 2024

รักษ์ต้นไม้ รักสิ่งแวดล้อม

  NCH สู่ ESG 2024 เดินหน้าชู Happy Green & Sustainability 2024 เพื่อชุมชน สังคม จับมือ BIG TREES รักษ์ต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 1,200 ไร่ นำร่องในโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทในเครือ เอ็น ซี กรุ๊ป “แบรนด์บ้านฟ้า” ภายใต้การนำของ นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 ถือเป็น วันครบรอบการก่อตั้ง บริษัท มีอายุครบ 30 ปี ในปี 2024 ฉลองด้วยแนวคิดตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน ชื่องาน NC Happy Green & Sustainability 2024 ภายใต้แนวคิด NC Happy Green เพื่อสร้างการรับรู้ ถึง การเติบโตอย่างมั่นคง มีการดำเนินนโยบายเพื่อสร้างคุณค่าแก่ชุมชุมให้น่าอยู่อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพัฒนาบุคลากรให้ก่อเกิดความความสัมพันธ์อันดี อย่างแน่นแฟ้น ครอบครัวที่อบอุ่น อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ซึ่งความพิเศษเร่งเดินหน้าปักหมุด ESG ปี 2024 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ แนวราบ แนวสูง ได้รับ ISO รายแรกของไทย กล่าวว่า “ เป็นก้าวสำคัญของธุรกิจ ที่จะมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว คำนึงถึง ปัจจัยหลัก ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 3 มิติ ESG จุดเด่นกิจกรรมในวาระครบรอบคือการได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ด้านการดูแลต้นไม้ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มออกซิเจนในอากาศ ได้รับเกียรติจาก คุณอรยา สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม ‘BIG TREES’ และมูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ และทีมรุกขกรจาก BIG TREES ในช่วง “GREEN LIFE TO SUSTAINABILITY LIVING” โดยกิจกรรม ESG นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเสริมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนในสังคมบ้านฟ้าปิยรมย์ และความร่วมมือในการปลุกจิตสำนึกของการมี “หัวใจสีเขียว” ให้เกิดขึ้น โดยมีอุดมการณ์และจุดยืนในการร่วมกันทำนุบำรุงดูแลพื้นที่สีเขียว กว่า 1,200 ไร่ แห่ง NC Group และบ้านฟ้าปิยรมย์นี้ ให้มีความสมบูรณ์ และยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งยังผลักดันให้เกิดมาตรฐาน การดูแลพื้นที่สีเขียวผ่านการทำงานอย่างมีบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น กลุ่ม ‘BIG TREES’ ในก้าวต่อๆ ไป ทั้งนี้ความรู้ความเข้าใจ สำหรับความร่วมมือกันในการเริ่มต้นการดูแลรักษาทำนุบำรุงพื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดล้อมของ NC ไปจนถึงการลดขยะในชุมชน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

ด้านนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า “นโยบายและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG และมุมมองด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนและในสังคม พร้อมปลุกจิตสำนึกของการมี “หัวใจสีเขียว” ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กร เอ็นซี ในชุมชนและสังคมบ้านฟ้าปิยรมย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมเอ็นซีกรุ๊ป”

ตบท้าย คุณอรยา สูตะบุตร กรรมการมูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ และผู้ร่วมก่อตั้ง “BIG Trees” กล่าวปิดท้ายว่า “ รู้สึกดีใจที่ทาง เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งให้ความสำคัญกับต้นไม้และสิ่งแวดล้อม นับเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก ต้นไม้กว่า 4,000 ต้นบนพื้นที่ดินขนาดใหญ่ 1,200 ไร่ ซึ่งมีการลงสำรวจพื้นที่จริง วิเคราะห์ และมีการเวิร์กช้อปต้นไม้เพื่อให้พนักงานในองค์กรให้ทราบถึงการปลูกที่ถูกต้อง และรู้จักต้นไม้ชนิดใดมีประโยชน์กับเราอย่างไร รวมถึงครั้งนี้นำทีมรุกขกร หรือเรียกว่า “ หมอต้นไม้ หรือนักศัลยกรรมต้นไม้ ใหญ่” มาร่วมสาธิตการดูแลต้นไม้ แนะนำและให้คำปรึกษา การประเมิน หลักการขั้นตอนการดูแลรักษา พื้นที่ใดควรปลูกไม้ยืนต้น การวินิจฉัยความยาวรากในการเว้นห่างจากถนนคอนกรีต การตัดแต่ง การป้องกันต้นไม้จากภัยต่างๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคพืช แมลง รวมไปถึงการโค่นต้นไม้ เป็นต้น เรายังต้องการขยายให้คนรุ่นใหม่มาเป็น “รุกขกร” เพื่อช่วยกันรณรงค์ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เหมือนเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง คืนกลับสังคมด้วยคุณค่าที่ยั่งยืน ดีใจกับลูกบ้านที่จะมี อ๊อกซิเจน เติมฟูลฟิลอากาศที่ดีในอนาคตเพิ่มขึ้นคะ”

อย่างไรก็ตามสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมบริษัทฯ ผ่าน Facebook : NC Happy Home และสื่อโซเซียลมีเดียทุกช่องทาง ฝากแฮชแท็ก #NCH #รู้จักบ้านรู้ใจคุณ #NCHappyHome #NCGroup

You may also like

Funding Societies เดินหน้ารุก ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่ม 2 พันล้านบาท อัพพอร์ตสินเชื่อ โตทะลุ 30%

Funding