Q Star เหตุผลไล่ออก CEO OpenAI  อาจเป็น AI ที่ “วางแผน” ได้ด้วยตัวเอง

Q Star เหตุผลไล่ออก CEO OpenAI  อาจเป็น AI ที่ “วางแผน” ได้ด้วยตัวเอง

Q Star เหตุผลไล่ออก CEO OpenAI 

อาจเป็น AI ที่ “วางแผน” ได้ด้วยตัวเอง

สุทธิชัย ทักษนันต์

ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดว่า ทำไมคณะกรรมการ OpenAI จึงไล่ CEO ออก แต่หลังจากโดนไล่ออกไปไม่ถึง 5 วัน ก็มีกำลังภายในจากพนักงานและนักลงทุนดึง Sam Altman กลับมาเป็น CEO เหมือนเดิม

มีข่าวว่าโครงการ Q Star อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการของ OpenAI ที่มีรากเหง้าจากคนที่ทำงานในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร อาจกลัวว่าบริษัทกำลังจะสร้าง AI ที่เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติ

โดยสรุปแล้ว Q* อาจเป็นอัลกอริทึมที่ทำให้ AI สามารถ “วางแผน” ได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้ทำงานโดยการคาดเดาแบบอัตโนมัติเหมือนที่ AI ส่วนใหญ่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นเพราะ Q* เช่น

-ความสำเร็จในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉพาะ ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนในโมเดลอื่น

-Q* สามารถเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าที่เคยเป็น อาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในสาขาต่างๆ เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ และฟิสิกส์

-AI จะแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีนัยสำคัญ

-Q* อาจเข้าถึงจุดสูงสุดของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์เหนือมนุษย์

-ความสามารถในการเรียนรู้ของ Q* อาจนำไปสู่ AI ที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ปรับเปลี่ยนระบบได้มากขึ้น มันจะเข้าใจความต้องการและความชอบของผู้ใช้แต่ละรายได้ดีขึ้น

-ประสิทธิภาพและความสามารถที่ได้รับจาก AI ขั้นสูง อาจมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง มันจะมาแทนที่งานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานซ้ำๆ หรืองานประจำ

-ด้วยความฉลาดที่มากขึ้น AI อาจทำให้เกิดคำถามทางจริยธรรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความเป็นอิสระ

มีรายงานข่าวอย่างไม่เป็นทางการเปิดเผยว่า คณะกรรมการของ OpenAI กังวลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา AI อาจมีการนำมันไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่เข้าใจผลที่ตามมาอย่างถ่องแท้

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ห้องแลปวิจัย AI และบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เกือบทุกแห่ง กำลังพัฒนา AI ไปในทิศทางเดียวกัน คือ AGI หรือ AI ที่มีสมองในระดับเดียวกับมนุษย์ หรือเหนือมนุษย์

บทบาทของผู้ออกกฎจากภาครัฐทั่วโลกเกี่ยวกับ AI จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

สังคมอาจต้องการกรอบการทำงานและกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับ AI เพื่อให้แน่ใจว่า การใช้งานเทคโนโลยีอันทรงพลังนี้ มีความปลอดภัยและเสมอภาคสำหรับทุกคน

หากมี AI ที่วางแผนเองได้จริงๆ แล้วถ้ามันเห็นว่ามนุษย์เป็นภัยคุกคามของมัน จะเกิดอะไรขึ้น?????

You may also like

ของขวัญที่แท้จริง

ของขวัญท