กรกฎาคม 13, 2024
Hot News
การ์ทเนอร์คาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะของผู้ใช้ปลายทาง พุ่งเฉียด 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การ์ทเนอร์คาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะของผู้ใช้ปลายทาง พุ่งเฉียด 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ