พฤษภาคม 22, 2024
Hot News
“การ์ทเนอร์”สำรวจ พบผู้บริหาร 80% ชี้ระบบอัตโนมัติสามารถใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ก็ได้

“การ์ทเนอร์”สำรวจ พบผู้บริหาร 80% ชี้ระบบอัตโนมัติสามารถใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ก็ได้