พฤษภาคม 22, 2024
Hot News
“การ์ทเนอร์”แนะธุรกิจซัพพลายเชน ลดเสี่ยงในหน้างานการผลิต-ลดภาวะการหยุดชะงักได้น้อยลงได้

“การ์ทเนอร์”แนะธุรกิจซัพพลายเชน ลดเสี่ยงในหน้างานการผลิต-ลดภาวะการหยุดชะงักได้น้อยลงได้