พฤษภาคม 20, 2024
Hot News
"จุรินทร์" หนุน WTO ยกเว้นคุ้มครองสิทธิบัตรวัคซีนโควิด ให้ประเทศด้อยพัฒนาเข้าถึงได้

“จุรินทร์” หนุน WTO ยกเว้นคุ้มครองสิทธิบัตรวัคซีนโควิด ให้ประเทศด้อยพัฒนาเข้าถึงได้