พฤษภาคม 22, 2024
Hot News
“จ้างงาน”เปราะบาง-ใช้จ่ายครัวเรือนปรับเปลี่ยน “มาตรการรัฐ-กระจายวัควีน”เรื่องใหญ่ที่รัฐต้องเร่ง

“จ้างงาน”เปราะบาง-ใช้จ่ายครัวเรือนปรับเปลี่ยน “มาตรการรัฐ-กระจายวัควีน”เรื่องใหญ่ที่รัฐต้องเร่ง