กันยายน 26, 2023
Hot News
Hot News
ชี้“อุปสงค์-ท่องเที่ยว”อ่อนแอ! “วิจัยกรุงศรี”ปรับลด GDP ปี 64 โตแค่ 0.6%

ชี้“อุปสงค์-ท่องเที่ยว”อ่อนแอ! “วิจัยกรุงศรี”ปรับลด GDP ปี 64 โตแค่ 0.6%