พฤษภาคม 22, 2024
Hot News
“ดีป้า – อุบล”ปักธงรุกโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สร้างระบบนิเวศกระตุ้น ศก.ดิจิทัล พัฒนาคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

“ดีป้า – อุบล”ปักธงรุกโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สร้างระบบนิเวศกระตุ้น ศก.ดิจิทัล พัฒนาคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน