พฤษภาคม 22, 2024
Hot News
“ทุเรียน-มะพร้าว”จากภาคตะวันออกไทยถึงจีนแล้ว “อลงกรณ์”เผยล็อตต่อไปส่งขนุนจากภาตใต้และลำไยจากภาคเหนือ

“ทุเรียน-มะพร้าว”จากภาคตะวันออกไทยถึงจีนแล้ว “อลงกรณ์”เผยล็อตต่อไปส่งขนุนจากภาตใต้และลำไยจากภาคเหนือ