พฤษภาคม 22, 2024
Hot News
“นิพนธ์”นั่งสักขีพยาน ผนึกกำลังเร่งรัดจัดเก็บภาษีรถยนต์ค้างจ่าย นำรายได้พัฒนาท้องถิ่น

“นิพนธ์”นั่งสักขีพยาน ผนึกกำลังเร่งรัดจัดเก็บภาษีรถยนต์ค้างจ่าย นำรายได้พัฒนาท้องถิ่น