พฤษภาคม 22, 2024
Hot News
“ฟรุ้ทบอร์ด”ปฏิรูปใหญ่บริหารจัดการ“ผลไม้” “เกษตร-อุตฯ-พาณิชย์”คุมตลาด/ผลิต/แปรรูป ตั้ง “อลงกรณ์”นั่งหัวโต๊ะขับเคลื่อน“มหานครผลไม้-สนามบินจันทบุรี”

“ฟรุ้ทบอร์ด”ปฏิรูปใหญ่บริหารจัดการ“ผลไม้” “เกษตร-อุตฯ-พาณิชย์”คุมตลาด/ผลิต/แปรรูป ตั้ง “อลงกรณ์”นั่งหัวโต๊ะขับเคลื่อน“มหานครผลไม้-สนามบินจันทบุรี”