พฤษภาคม 22, 2024
Hot News
“มนุษยศาสตร์ดิจิทัล”เรียกร้อง! “รับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล”

“มนุษยศาสตร์ดิจิทัล”เรียกร้อง! “รับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล”