กรกฎาคม 13, 2024
Hot News
ลุงชื่น” รุ่นใหญ่ใจนิ่ง ใช้เวลา 10 ปี คิดเครื่องผลิตไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน กว่า 80 %

ลุงชื่น” รุ่นใหญ่ใจนิ่ง ใช้เวลา 10 ปี คิดเครื่องผลิตไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน กว่า 80 %