กุมภาพันธ์ 24, 2024
Hot News
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก “ของเหลือทิ้ง”ทางการเกษตร ตอบโจทย์ Zero Waste และ BCG Economy

สร้างมูลค่าเพิ่มจาก “ของเหลือทิ้ง”ทางการเกษตร ตอบโจทย์ Zero Waste และ BCG Economy