กรกฎาคม 13, 2024
Hot News
“หนี้ครัวเรือน”โตต่อในไตรมาส 2/64 ลูกหนี้รายย่อยที่เข้ามาตรการเพิ่มขึ้น โจทย์ใหญ่คือ“เร่งปรับโครงสร้างหนี้”

“หนี้ครัวเรือน”โตต่อในไตรมาส 2/64 ลูกหนี้รายย่อยที่เข้ามาตรการเพิ่มขึ้น โจทย์ใหญ่คือ“เร่งปรับโครงสร้างหนี้”