ธันวาคม 3, 2023
Hot News
“แลบไบโอโมเลกุลาร์”สัญชาติไทย ตรวจการกลายพันธุ์โควิด-19 ได้ พร้อมระบุ 4 สายพันธุ์ที่ WHO กังวล

“แลบไบโอโมเลกุลาร์”สัญชาติไทย ตรวจการกลายพันธุ์โควิด-19 ได้ พร้อมระบุ 4 สายพันธุ์ที่ WHO กังวล