พฤษภาคม 22, 2024
Hot News
"แอมแพร์" ส่งเครื่องบินระบบไฟฟ้า-ไฮบริดขึ้นบินครั้งแรก

“แอมแพร์” ส่งเครื่องบินระบบไฟฟ้า-ไฮบริดขึ้นบินครั้งแรก