กุมภาพันธ์ 24, 2024
Hot News
ไทย-สหรัฐ ฯ ฝึกร่วม“การัต” ยกระดับความร่วมมือทางทะเล-อ่าวไทย

ไทย-สหรัฐ ฯ ฝึกร่วม“การัต” ยกระดับความร่วมมือทางทะเล-อ่าวไทย