กรกฎาคม 13, 2024
Hot News
130 ปี “ฟิลิปส์”สูมิติผู้นำเทคโนโลยี่ดูแลสุขภาพ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้ปีละ 2.5 พันล้านคนใน 9 ปี

130 ปี “ฟิลิปส์”สูมิติผู้นำเทคโนโลยี่ดูแลสุขภาพ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้ปีละ 2.5 พันล้านคนใน 9 ปี