เมษายน 13, 2024
Hot News
AI อาจจะฉลาดเหนือมนุษย์ใน 5-20 ปี

AI อาจจะฉลาดเหนือมนุษย์ใน 5-20 ปี